Středněfunkční autismus

Jak rozumět autismu

Středněfunkční autismus je jedním ze zastaralých způsobů dělení podle funkčnosti. Dělení je v současné době kritizováno zejména autisty samotnými, jelikož funkčnost nelze stanovit takto jednoduše vzhledem k variabilitě v lidských dovednostech – každý z nás jsme v něčem lepší a v něčem horší a mnohokrát se stane, že lidé, kteří jsou označování za retardované či nízkofunkční, dokáží mnohem větší a dokonalejší věci než my sami.

Více o středněfunkčním autismu:

Autista nebo člověk s autismem

 Co je autismus

 Video o autismu

 Kde končí autismus

Autismus a Aspergerův syndrom: jinakost

Mezinárodní den autismu: Co o něm nevíme

Jak důležitá je diagnoza

Nevzdorujme autismu

15 věcí, které bych si přála, abych věděla, když byl synovi diagnostikován autismus

 Nemluvíte za nízkofunkční lidi s autismem

22 lidí odpovídá, jaké je pro ně žít s autismem

 Funkčnost – autismus

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.