Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

ASAN

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

ASAN (Autistic Self Advocacy Network) je nezisková organizace, která je vedena autisty pro autisty. Cílem ASANu je bojovat za rovná práva autistů, za začleňování do společnosti, za právo autistů na rozhodování o sobě samých (viz Sebeobhájce). Heslem ASANu je „Nothing About Us Without Us“, tedy „Nic o nás bez nás“.

Starají se rovněž o rozvoj autistické kultury, trénují autististické sebeadvokáty, šíří povědomí o autismu a bojují proti předsudkům a negativním náhledům na autisty. Rovněž vydávají nejrůznější knihy, které se zabývají problematikou autismu.

Více článků o ASANu na našich webech: 

 Autista nebo člověk s autismem  

Autismus a zalehávání

Vyjádření ASANu

 Autismus a superhrdinové

Nemluvíte za nízkofunkční lidi s autismem

Funkčnost a autismus

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.