Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

ADHD

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

ADHD je dědičný neurovývojový syndrom, v Čechách ještě v devadesátých letech diagnostikován jako LMD – lehká mozková dysfunkce. Zkratka ADD znamená Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha osobnosti s hyperaktivitou. ADHD je vrozené a provází člověka celým životem – není to jen „dětská porucha“.

Rovněž i ADHD se často pojí k autismu a nachází se u lidí všech inteligenčních pásem – lidé s ADHD mají podobné problémy i klady jako lidé s ADD (viz ADD), nicméně čím se od sebe tyto dvě poruchy liší, je právě hyperaktivita. Přidružená hyperaktivita se často projevuje jako neustálý neklid, netrpělivost, často i hlučnost. Zároveň je však u těchto lidí patrná neskutečná energičnost a „drive“, chuť se pouštět do nových věcí.

Více o ADHD:

Poruchy pozornosti, dyspraxie…

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.