Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Druhy autismu

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Lidé často pro přehlednost a kategorizaci zavádí různé druhy autismu(viz Autismus). Nejčastěji zmiňovanými bývá Aspergerův syndrom, dětský autismus a atypický autismus. Poslední dvě mají společné zejména to, že oproti Aspergerově syndromu nemusí být u těchto dětí a starších přítomná řeč.

Někdy jsou prováděny kategorizace dle funkčnosti: nízkofunkční, středněfunkční a vysokofunkční autismus, který je  v USA chápán jako u nás Aspergerův syndrom. Nicméně i tyto třídění jsou velmi nejasná a sporná, protože mohou být oblasti, v kterých někdo, kdo by byl označen za nízkofunkčního, dosahuje mnohem lepších výsledků než takzvaně „vysokofunkční“ člověk; rovněž se funkčnost může měnit nejen během života, ale i během dne.

Více o autismu:

Autista nebo člověk s autismem

 Co je autismus

 Video o autismu

 Kde končí autismus

Autismus a Aspergerův syndrom: jinakost

Mezinárodní den autismu: Co o něm nevíme

Jak důležitá je diagnoza

Nevzdorujme autismu

15 věcí, které bych si přála, abych věděla, když byl synovi diagnostikován autismus

 Nemluvíte za nízkofunkční lidi s autismem

22 lidí odpovídá, jaké je pro ně žít s autismem

 Funkčnost – autismus

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.