Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Puberta

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Puberta se u autistů může projevovat odlišně od neurotypiků. Dospívání je i u autistů složitý proces, ale přináší jiné výzvy a nástrahy. Fyzicky probíhá vše podobně jako u neurotypiků, odlišnosti se objevují zejména v psychické stránce. Autisté mají jiné touhy a motivace, jejich život se může začít ještě více točit kolem speciálních zájmů, mohou se objevit potíže se spánkem, případně se objevují první vztahy, v kterých autisté mohou řešit jiné záležitosti než neurotypici.

Více o pubertě:

Autismus a dospívání

Chápu tě versus souhlasím

Moje zlatá léta

Milí mladí Aspergeři

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.