Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Klepání

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

U autistů může docházet k zvláštnímu klepání i poklepívání, rytmického i nerytmického. Jedná se o formu stimmingu. Není dobré dětem ani dospělým v stimmování bránit, mohlo by to vyústit v smyslové přetížení a meltdown.

Více o klepání:

Co je autismus

Stimming

Co si lidi pomyslí

Kočičí vrnění

Děkovný dopis studentky s autismem

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.