AA

Jak rozumět autismu

AA je zkratka pro Atypický autismus. Atypický autismus je jednou z forem autismu, která je podobná dětskému autismu,  nicméně chybí některý z charakteristických rysů, který je potřebný k diagnóze.

Více článků o AA:

Co je autismus

Jak důležitá je diagnóza