Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Afekt

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Jako afekt je nesprávně označován emocionální stav autistů, při kterém dochází k výbuchu nahromaděných emocí. Dítě však nejedná v afektu kvůli jednomu spouštěči, jako to bývá běžné u neurotypických dětí. Proto je toto označení špatné.

U autistických dětí se naopak špatné vjemy hromadí a k přehlcení dojde až po určité době. Takový stav však neoznačujeme jako afekt, nýbrž mu říkáme meltdown.

Více o meltdownu:

Autismus – Meltdown a Shutdown

Temná strana stimu: sebepoškozování

Sebepoškozování, meltdown, shutdown

49 frází, kterými uklidníte úzkostné dítě a dospělého

Meltdown a šok poté

Meltdown a shutdown 

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.