Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

SPC

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

SPC je českou zkratkou pro Speciálně pedagogické centrum. Tato centra jsou organizace, které mají pomáhat se začleňováním, integrací a inkluzí do českých škol pro všechny děti, které nejsou neurotypické. Některá SPC jsou státní, jiná jsou soukromá, některá se nachází přímo u škol.  

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.