SPC

Jak rozumět autismu

SPC je českou zkratkou pro Speciálně pedagogické centrum. Tato centra jsou organizace, které mají pomáhat se začleňováním, integrací a inkluzí do českých škol pro všechny děti, které nejsou neurotypické. Některá SPC jsou státní, jiná jsou soukromá, některá se nachází přímo u škol.