Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Speciální zájmy

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Speciální zájmy jsou jedním z největších kladů autistů. Autisté běžně mívají něco, co je jejich speciálním zájmem – u některých se jedná o velmi komplikované zájmy jako jsou nejrůznější technologie, jiní autisté mívají naprosto běžné zájmy jako je třeba vaření, zvířata. Někdy se ze zdánlivě neužitečných zájmů, jako je například pozorování kapek vody, vyklubou zájmy velmi užitečné (například autisté, kteří pracují s vodou a rozumí dokonale veškerým chemickým i jiným vlastnostem vody).

Autisté na svůj speciální zájem nahlíží velmi unikátním a jedinečným způsobem, z kterého se mohou neurotypici mnohé naučit. Není dobré, smysluplné ani nijak užitečné autistu od speciálních zájmů odrazovat, naopak je velmi doporučováno všem, aby se pokusili se věnovat společnému zájmu autisty a pochopit jeho fascinaci daným předmětem.

Speciální zájmy bývají někdy chybně označovány jako obsese.

Více o speciálních zájmech:

Speciální zájmy a dovednosti

Co všechno dokáže dospělý Asperger

Pozitivní stránky Aspergerova syndromu

10 pozitivních stránek Aspergerova syndromu

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.