Dyskalkulie

Jak rozumět autismu

Dyskalkulie je k autismu občas se přidružující jev, která se projevuje zejména potížemi v oblasti počtů, matematiky, ale i prostorového vnímání. Lidé s dyskalkulií mohou mít větší potíže při plnění matematických úloh nebo při orientaci v novém prostředí. Často však tento nedostatek kompenzují například v jazykové oblasti – bývají často nadaní na učení se novým jazykům, nemají problémy s pravopisem.

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.