Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Nevyhraněná lateralita

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Nevyhraněná lateralita je k autismu občas se přidružující jev, která se rovněž často přidružuje k poruchám autistického spektra, případně dyspraxii. Člověk s nevyhraněnou lateralitou nemá přesně určenou dominantní ruku, zdá se nám tedy, že dokáže pracovat s oběma rukama na stejné úrovni. Tito lidé bývají často velmi kreativní, mají však problémy ve škole v momentě, kdy se učí psát, případně se mohou objevit problémy při sportu. Těmto lidem je nutno přizpůsobit vzdělávací systém tak, abychom z jejich jedinečnosti vytěžili maximum.

Více článků o nevyhraněné lateralitě:

Proč mám Aspergerův syndrom

O těžších stránkách Aspergerova syndromu

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.