Hyperkinetická porucha

Jak rozumět autismu

Mezi hyperkinetické poruchy patří zejména ADD a ADHD, kdysi v ČR diagnostikovány jako LMD – lehká mozková dysfunkce. Poruchy pozornosti se objevují často u velmi kreativních jedinců, kteří mají následně problémy v běžných vzdělávacích systémech. Hyperkinetické poruchy jsou vrozené a manifestují se celý život.