AQ

Jak rozumět autismu

AQ (Autism Quotient, autistický kvocient) bývá používán při lékařské diagnóze autismu jako výsledek AQ testu. Jde o psaný test, který vyplní autistický člověk dle vlastních zkušeností a dle vlastního uvážení. Po překročení určité hranice AQ bodů může člověk získat diagnózu autismu.

Více o diagnostice autismu:

Diagnóza AS u dospělých lidí

Proč je důležité diagnostikovat

Proč jsem ráda, že vím, že mám autismus

Jak důležitá je diagnóza

Popírání mojí diagnózy