Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Autismus

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Autismus je geneticky založená lidská neurologická variace. Mozek lidí s autismem je často jinak strukturován než mozek neautistů, což vede k odlišnému vnímání a chápání světa.

Autismus je velmi široké spektrum, na kterém se jedinci pohybují různě během svého života (mnohdy i v rámci jednoho dne), proto je kontroverzní rozdělení na nízkofunkční a vysokofunkční autismus. Mozky autistů jsou konstruované tak, že zpracovávají větší kvanta informací než běžné mozky, což nekdy může vést k smyslovému přetížení, ale i k objevům, které jsou jinak běžným lidem často skryty – protože autisté mívají speciální zájmy.

Autismus je celoživotní záležitost, která proniká celou osobností a je od člověka neoddělitelná – proto je vhodnější označení „autista“ nežli „člověk s autismem“; nicméně musíme brát v potaz individualitu každého takového jedince, proto je nejlepší se přímo jej zeptat, jaké oslovení preferuje. V České republice bývají diagnostikovány obvykle 3 druhy autismu – dětský autismus, Atypický autismus a Aspergerův syndrom, které se od sebe liší vnějšími projevy, ačkoliv vnitřní pochody v jedincích jsou mnohdy velice podobné.

Více článků o autismu:

Autista nebo člověk s autismem

 Co je autismus

 Video o autismu

 Kde končí autismus

Autismus a Aspergerův syndrom: jinakost

Mezinárodní den autismu: Co o něm nevíme

Jak důležitá je diagnoza

Nevzdorujme autismu

15 věcí, které bych si přála, abych věděla, když byl synovi diagnostikován autismus

 Nemluvíte za nízkofunkční lidi s autismem

22 lidí odpovídá, jaké je pro ně žít s autismem

 Funkčnost – autismus

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.