Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Očkování a autismus

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Očkování a autismus

Způsobuje očkování autismus?

Vášnivé debaty úspěšně rozdělují společnost do dvou táborů a mezi dvěma krajními názory se často ztrácí to nejpodstatnější.

Existují studie, které jednoznačně dokazují, že mezi očkováním a autismem není žádná souvislost.
Existují studie, které jednoznačně dokazují, že mezi očkováním a autismem je jasná souvislost.

A teď si vyberte.

Mezi dvěma tábory, které jsou mimo jiné zmítány i ekonomickými zájmy na obou stranách se pak potácejí rodiče, kteří nechápou, co způsobilo u jejich dítěte autismus a proto tápou v nejistotě.

Jedna z obtíží spočívá ve slově „způsobit“. Je autismus důsledkem a očkování příčinou?

Očkování je chemický proces zahrnující biologickou reakci a zejména v kombinaci více očkování naráz vede ke zvýšené zátěži pro organismus. Běžným vedlejším efektem mohou být alergické reakce, otoky v místě očkování, zvýšená teplota, plačtivost, atp. Každý lékař vás po očkování varuje před možnou reakcí, která se může objevit až do jednoho měsíce po očkování.

Není už ale jasné, co dělat, pokud nastane a na koho se obrátit.

Znám rodinu, jejíž dítě mělo po očkování všechny varovné příznaky, které popisuje výrobce dané látky. Oba rodiče jsou lékaři a tedy odborníci. Přestože dítě projevovalo symptomy divného pištivého pláče a další, neměli se kam obrátit. Mluvili s lékaři, volali výrobci… Všechno zbytečně. A ano, jejich dítě má autismus.

Známé jsou i další příklady, kdy očkování vedlo ke komplikacím nebo problémům: Očkování není program nebo stroj. Nejsme roboti, každý máme unikátní DNA a z ní plynoucí odlišnosti, které se projevují i v reakcích na očkování.

Očkování nezpůsobuje autismus. Autismus je záležitostí genetiky. Silná zátěž, kterou očkování představuje může vyvolat zátěžovou reakci a skrze ní nebo její následky si možná rodiče nebo lékař autismu dříve všimnou.

Americký neurovědec Henry Markram popsal, jak probíhá u autistů úzkostná reakce, která paralyzuje v mozku receptivní systémy učení v raném věku (zrcadlové neurony, které umožňují učení sociální nápodobou). V jejím důsledku nedochází k rozvoji řeči, sdílení pozornosti a rozvoji sociálního učení ve věku, který je pro dítě kritický. Je snadné si představit, jak drtivá může být kombinace se zátěží způsobenou očkováním. Zvlášť v případě, kdy není připravena systematická záchranná síť pro tuto reakci. Správné rozpoznání reakce a získání diagnózy může trvat klidně i rok, rok a půl, během nichž probíhá regres a dochází k erozi vztahů a jistot uvnitř rodiny.

Možná ale jen Markram popisuje úzkostnou reakci, kterou prožívá autistické dítě díky svým citlivým smyslům. Průběh je totiž totožný.

Neptejme se, zda očkování způsobuje autismus, nehledejme v něm nutně příčinu.

Nařízení plošného očkování, které je povinné se v této souvislosti jeví, jako problematické, co se dávky týká. Je důležité přistupovat ke každému dítěti individuálně a ideálně očkování rozložit do jednotlivých dávek a s dostatečným časovým odstupem.

Author