Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Autismus – co o něm nevíme a musíme znát

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Autismus – co o něm nevíme a musíme znát

Mezinárodní den zvýšení povědomí o autismu

K letošní příležitosti mezinárodního dne autismu probíhají akce, o kterých jste patrně neslyšeli, ale měli byste. Proč? Protože si to přejí autisté a druhý duben, známý jako mezinárodní den zvýšení povědomí o autismu, je určen právě jim.

Zatímco Čechy, Morava i Slezko se oddívají do modré, mnohdy ještě pod oficiálním logem Autism Speaks, organizace, která má všechno možné, jen ne důvěru lidí, kteří s autismem žijí, ve světě probíhá docela jiná kampaň. Jejími autory jsou samotní autisté.

Má dvě hlavní poselství:

Přijetí, ne povědomí

Povědomí o autismu je už dostatečné. Za posledních pár let toho bylo o autismu řečeno dost na to, aby se o něm doslechl skoro každý. Čeho se však lidem s autismem stále z hlediska většinové společnosti nedostává je přijetí. Inkluzivní, férový a nenadřazený vztah, který by zlepšil přístup autistů ke vzdělání a k pracovním příležitostem. Největším problémem autismu, tvrdí sami autisté, je přístup okolního světa. Netolerance, nepřijímání, povyšování se, hodnocení vnějších projevů, namísto skutečného zájmu o to, co autisté prožívají a cítí.

„Nepotřebuji, abyste mě vnímali. Potřebuji, abyste mě přijali. Abyste neotáčeli hlavy nebo abyste si nezačali šuškat, když stimuju na veřejnosti. Abyste přijali, že s vámi nemohu udržovat oční kontakt. Abyste přijali, že si někdy opakuji své zajeté scénáře a že je to můj přirozený způsob fungování.

Co skutečně potřebuji je vaše přijetí. Abyste věděli, že někdy prostě třepu rukama. Někdy s sebou nosím plyšáka, ačkoliv mi je 28. Že neustále opakuji to samé, třepu rukama, houpu se, točím se, klátím se, stimuju. 


Potřebuji vaše přijetí. Abyste mě nenutili dělat věci, které nedokážu. Abyste věděli, že za tím není lenost, že za tím není to, že by se mi nechtělo. Prostě to nedokážu.


Nepotřebuji vaše povědomí o autismu, potřebuji vaše přijetí. A v tom je rozdíl.


Berte nás, jací jsme.


Nenuťte nás se změnit.


Nesnažte se nás vlámat do svých neurotypických krabiček.


Milujte nás.


Přijměte nás.


A přestaňte jen mluvit o uvědomění.“

– Nora

Tedy – mezinárodní den přijetí autismu

Obrázek s nápisem: Pomoz vyléčit epidemii bezohlednosti - praktikuj toleranci
Pomoz vyléčit epidemii bezohlednosti – praktikuj toleranci
Obrázek s nápisem: Obleč si zlatou pro mezinárodní den přijetí autismu. Zlato = Au, Přijetí autismu je důležitější, než povědomí
Obleč si zlatou pro mezinárodní den přijetí autismu. Zlato = Au, Přijetí autismu je důležitější, než uvědomění

Rozsviťme zlatou

Autism Speaks má v současnosti v autistické komunitě velice špatné jméno. Uplatňuje přísně stigmatizující pojetí autismu, jeho hlavní kampaň je mířená směrem k léčbě, kdy se zdá, jakoby jediným cílem bylo diagnostikovat autismus ještě u plodu a autisty vůbec nepřivádět na svět. Autisté ale potřebují spíše výzkum, který přinese úlevu v oblasti komorbidit, mezi něž patří senzorické obtíže, zvýšená úzkost, deprese, dyspraxie, zkrácená průměrná délka života oproti běžné populaci (o 16 let), zvýšený počet sebevražd v průběhu dospívání (devětkrát častější oproti běžné populaci), epilepsie a další. John Elder Robison, jeden z autistických aktivistů musel opustit svoji funkci v Autism Speaks poté, co ani po několika letech nedokázal změnit rétoriku o tom, že by bylo lepší, kdyby se lidé jako on nikdy nenarodili.

Na modré není špatného vůbec nic. Bohužel je pro mnohé prostoupena hořkostí, kterou za sebou nechávají veškeré aktivity Autism Speaks. Autisté se tak zasazují o to, abychom rozsvěcovali namísto modré zlatou. Značka zlata je Au (aurum) a je třeba uznat, že autistům se celá kampaň mimořádně vyvedla. Spojení se zlatem, vzácným, žádaným a ceněným prvkem je jedinečným vyjádřením role autistů v naší společnosti.

Obrázek s nápisem rozsviťte zlatou pro přijetí autismu
Rozsviťte zlatou pro přijetí autismu
Obrázek se zlatou žárovkou a nápisem: Rozsviťte zlatou pro přijetí autismu
Rozsviťte zlatou pro přijetí autismu
Obrázek s nápisem Přijmi neurodiverzitu
Přijmi neurodiverzitu

Alespoň ve svých srdcích tento rok rozsviťme zlatou.

Author