Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Jak být oporou lidem s autismem během měsíce zvýšení povědomí o autismu?

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Jak být oporou lidem s autismem během měsíce zvýšení povědomí o autismu?

Duben může být pro autisty velice náročným měsícem. Musí čelit katastrofické rétorice, obdivu a chvále, které směřují k organizacím, které jim ubližují, voláním po léku a rutinní dehumanizaci. Toto může být neuvěřitelně náročné pro jejich duševní zdraví. Zde jsou doporučení, jak ochránit sebedůvěru lidí s autismem a ošetřit jejich dobrou náladu.

Část první – Mluvíme o autismu

Image titled Cozy Woman.png
Věnujte čas přípravě

1) Věnujte čas přípravě. Přestaňte naslouchat rodičovským skupinám, které viní autismus za svoje neštěstí. Čtěte doporučení dospělých autistů o tom, jak podpořit své milované. Vyhýbejte se jakýmkoliv skupinám (např. Autism Speaks), které byky označeny jako nenávistné. Nenechte nátlakové organizace, které užívají zastrašování, aby určovaly to, jak vnímáte ty, které milujete.

Image titled Parents Fight Autism Hate Speech.png
Omezte přísun zpráv z médií, zejména těch, které se týkají povědomí o autismu

2) Omezte přísun zpráv z médií, zejména těch, které se týkají povědomí o autismu. Vypněte televizi se zprávami o pochodech „pro autismus“, odložte noviny a podpořte obezřetnost na internetu. Mnoho ze zpráv o uvědomění autismu může lidi s autismem rozrušit.

 • I události, které se zdají být neutrální a nebo pozitivní mohou vést k rozrušení, pokud používají symbol dílku puzzle nebo jsou podporovány Autism Speaks.
Image titled Autism Acceptance Art Event.png
Oslavujte měsíc přijetí autismu

3) Oslavujte měsíc přijetí autismu. Tato dubnová událost oslavuje různorodost a podporuje autisty v tom, aby byli sami sebou a snaží se o větší podporu a porozumění, než je hledání eugenického léku. Ukažte svým milovaným autistům články o měsíci přijetí autismu a umožněte jim se přesvědčit, že jsou lidé, kteří usilují o lepší přijetí autistů ve společnosti.

 • Můžete se obléci do červené pro #WalkInRed
 • Užívejte symbol neurodiverzity
 • Účastněte se, nebo rovnou organizujte, lokální akce zaměřené na lepší přijetí lidí s autismem a diskutujte na toto téma ve své komunitě
Image titled Cute Girl in Autism Neurodiversity Shirt.png
Najděte  něco, co zachycuje a podporuje přijetí autismu

4) Najděte  něco, co zachycuje a podporuje přijetí autismu. Možná to je obrázek, který oslavuje rozdíly mezi námi. Ukažte ho lidem s autismem. Možná je to pěkné tričko, které má obrázek na téma přijetí autismu – kupte ho v jejich velikosti. Pomůže to stvrdit, že je přijímáte a umožníte jim, aby cítili pýchu ohledně toho, kým jsou.

 • Puzzle dílky jsou často spojované s Autism Speaks a jejich podporovateli. Je lepší se jim vyhnout.
 • Svícení modrou je od Autism Speaks
 • Ti, kteří podporují přijetí autismu často užívají symbolů nekonečna (které reprezentují různorodost), duhu a červenou barvu (pro #WalkInRed)
Image titled Woman and Boy Read.png
Mluvte o autismu neutrálně nebo pozitivně

5) Mluvte o autismu neutrálně nebo pozitivně. Autisté už si zvykli na to, že musí poslouchat tomu, že jejich znevýhodnění je epidemií, neštěstím a hrůzným břemenem. Zkuste jim radši říct, že jejich stimming je roztomilý, nebo je pochvalte za jejich zvláštní záliby.

Image titled Autism Articles on Blog.png
Naslouchejte dospělým autistům.

6) Naslouchejte dospělým autistům. Autistická komunita nabízí jasný pohled na celou problematiku a má spoustu dobrých nápadů ohledně toho, jak můžete podpořit své milované.

Image titled Autism Acceptance Group.png
Pomozte svým milovaným být v kontaktu s dalšími autisty

7) Pomozte svým milovaným být v kontaktu s dalšími autisty. Když poznají další lidi, kteří jsou stejní jako oni, pomůže to jejich sebedůvěře a schopnosti udržovat vztahy.

Část druhá – Nabídněte emoční podporu

Image titled Acceptance for Down Syndrome, Fat, Autism, and LGBTQIA.png
Dejte zcela zřetelně najevo, že autisty přijímáte takové, jací jsou

1) Dejte zcela zřetelně najevo, že autisty přijímáte takové, jací jsou. Respektujte jejich potřeby a přání a umožněte jim, aby se bavili a byli sami sebou. Ukažte, že jste zde proto, abyste jim pomohli a abyste je podpořili, když je třeba, ale ne proto, abyste odstraňovali prvky jejich chování nebo se je snažili přetvořit na neautisty.

 • Etická, zábavná nebo neutrální terapie je zcela na místě
 • Snaha o odbourání neškodných symptomů, jako js nedestruktivní stimming, speciální zájmy nebo osobní zvláštnosti (např. absence potřeby mít mnoho kamarádů) autisty poškozuje a není v pořádku.
Image titled Dancing Girls.png
Udělejte si čas na to být spolu

2) Udělejte si čas na to být spolu. Hrajte si s hračkami na podlaze, dělejte náramky z korálků nebo se bavte o společném zájmu. I vaše pouhá přítomnost je podporou.

 • Toto také odvede pozornost od všech těch nenávistných řečí a etických problémů.
Image titled Woman and Boy Talk.png
Chvalte jejich silné stránky

3) Chvalte jejich silné stránky. To jim přpomene, že nejsou jen souhrnem nedostatků a diagnóz. Pochvalte jejich dovednost se štětcem, jejich trpělivost s mladším sourozencem a jejich lásku k učení. To pomůže ochránit sebedůvěru.

Image titled Man and Boy Play with Toys.png
Účastněte se jejich zvláštních zájmů a terapeutických aktivit

4) Účastněte se jejich zvláštních zájmů a terapeutických aktivit. Zeptejte se jich na to, jak vlastně funguje auto, nebo si společně házejte míčem, pro rozvoj motorických dovedností. To pomůže, aby si uvědomili, že je milujete, včetně toho, co je autistické.

Image titled Sad Man Looks Down.png
Buďte pozorní k jejich emocím

5) Buďte pozorní k jejich emocím. Někdy mají lidé s autismem velice nízké sebevědomí, mohou propadnout do deprese nebo mít sebevražedné sklony. Rétorika, která popisuje autismus jako tragédii, neštěstí, které rozvrací rodiny, může celou věc jenom zhoršit. Obraťte se na lékaře hned, jakmile by se podobné potíže projevily.

 • Zejména jim věnujte pozornost v tom případě, že jsou zastánci vlastních práv a snaží se bojovat se stigmatizací autismu. Autisté mají silný cit pro spravedlnost a někdy je třeba jim připomínat, že nemohou sami vyřešit všechna trápení světa, bez ohledu na to, jak moc se mohou snažit.
Image titled Shutdown.png
Poskytněte dostatek ujištění

6) Poskytněte dostatek ujištění. Měsíc uvědomění autismu často provází rétorika, která potvrzuje největší obacu lidí s autismem – totiž, že jsou pro vás přítěží. Skrze svoje slova a jednání dejte jasně najevo, že to tak není.

 • Využijte celý tento měsíc pro rozvoj své trpělivosti a dovednosti naslouchat.
 • Poskytněte jim příležitoti (přiměřené věku), jak pomáhat a být užitečný.
 • Podpořte jejich silné stránky a oceňte jejich úspěchy
Image titled Woman with Down Syndrome Consoles Crying Girl.png
Naslouchejte jejich trápení

7) Naslouchejte jejich trápení. Bez ohledu na to, jak moc se budete snažit, nevyhnutelně se objeví nějaká anti-autistická rétorika, která se jich dotkne. Nechte je, aby vyjádřili svoje pocity a ujistěte je, že nenávistní lidé se mýlí. Vaši milovaní jsou v pořádku takoví, jací jsou.

 • Potvrďte jejich pocity jako autentické
 • Je v pořádku, pokud si potřebujete rozmyslet, co říct. Autistí rozumí tomu, že může jít o obtížný problém, na který není snadná odpověď.
 • Je v pořádku prostě říct „Mrzí mě, že se to děje“ nebo „To je zlé“. Někdy je to to jediné, co se dá říct.

Ke všem tvrzením dokládá článek citace. Původní zdroje mohou rozrušit citlivé čtenáře, zejména čtenáře, kteří jsou autističtí. Tento článek se vyhýbá těm největším problémům a obtížím. Dejte tedy pozor, pokud budete číst následující články.

Tam, kde by mohli být v textu spouštěče nežádoucích reakcí je doplněno varování.

 1.  Emma’s Hope Book: Don’t Be Blue A young poet shares her fear of autism awareness
 2.  The Caffeinated Autistic: 13 Days A writer’s fear and plea
 3.  Emma’s Hope Book: Autism Awareness
 4.  Autism Women’s Network: Is Autism Speaks a Hate Group? tw hate speech, Autism Speaks
 5.  ASAN: 2014 Joint Letter to the Sponsors of Autism Speaks tw Autism Speaks
 6.  Emma’s Hope Book: What’s Wrong With Autism Speaks? tw torture (Judge Rotenberg Center), Autism Speaks
 7.  About Autism Acceptance Month
 8.  Real Social Skills: Why the puzzle piece is an offensive symbol
 9.  The Unpuzzled Project (some articles referencing Autism Speaks may be disturbing)
 10.  Autistic Alex: Why you need to stop using the puzzle piece to represent autistic people(mentions ABA)
 11.  The Caffeinated Autistic: You aren’t my friend if you Light It Up Blue tw Autism Speaks
 12.  Wikipedia: Neurodiversity
 13.  Facebook: Walk In Red
 14.  Autism Speaks Sounds Fear
 15.  Horrific Autism Speaks „I am Autism“ ad transcript Contains disturbing content
 16.  Amy Sequenzia: Why Autism Speaks Hurts Us
 17.  Emma’s Hope Book: „Burden“? I Don’t Think So.
 18.  Autism Women’s Network Welcome Packet (PDF)
 19.  PLOS: Autism Awareness is Not Enough: Here’s How to Change the World (in-depth article featuring advice from many autistic adults)
 20.  National Autistic Society: Mental health and Asperger syndrome (note: this is not limited to Aspergers)
 21.  Psych Central: Suicidal Thoughts 10 Times More Likely in Adults with Asperger’s
 22.  Autism Help: Depression, Suicide Risk and Autism
 23.  Autistic Children are Now Seen as a Burden
 24.  The Caffeinated Autistic: We are not a burden (tw: abuse, rape, murder, Autism Speaks)
 25.  Lydia Brown: You Are Not a Burden

Author