Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Komentář ke zvolení Grety Thunberg osobností roku dle TIME

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Komentář ke zvolení Grety Thunberg osobností roku dle TIME

Na obrázku je obálka časopisu Time, na které je vyobrazena Greta Thunberg

Komentář Steva Silbermana k historickému významu zvolení Grety Thunberg tváří časopisu Time pro rok 2019. Je to poprvé, co se toto ocenění dostalo někomu, kdo se hrdě hlásí k tomu, že je autistický.

Na obrázku je obálka časopisu Time, na které je vyobrazena Greta Thunberg

Skutečnost, že autisté často přímočaře, někdy až nezdvořile, pojmenovávají věci tak, jak jsou, je často vykládána jako sociální deficit. Gretu její neustále opakovaný výčet faktů o klimatických změnách a o důležitosti vědy učinil předmětem žhnoucí nenávisti, šířené těmi samými pompézními lháři a nájemnými tragédy, kteří vyprodávají zemi přímo zpod nohou svých vlastních vnoučat.

Autistické kvality Gretiny války proti statu quo – její živelná nedůvěra k racionalizacím a prázdnému řečnění – jsou přesně těmi kvalitami, které musí lidstvo napodobit v době, kdy je globální politický diskurs opanován nesmysly a zakrýváním faktů.

Coby autor historie autismu už roky zdůrazňuji, že bytostná nesnášenlivost nespravedlnosti a neférovosti by klidně mohla být zařazena mezi diagnostická kritéria autismu. A to v momentu lidské historie, kdy lži a popírání faktů pečetí osud příštích generací…

Gretino monotropní trvání na tom, že kdo káže vodu, musí ji i pít, a její neochota přijmout prázdnou chválu namísto smysluplných činů, jsou zářnými příklady toho, jakou úlohu mohou hrát neurodivergentní lidé v pokroku lidské civilizace. V případě diskuse o klimatických změnách jsou “sociální deficity” plně na straně neurotypiků, Gretiných oponentů a kritiků, kteří pracují s misogynií, ableismem a ageismem. Živí se lhaním a v důsledku obelhávají milióny dalších neurotypiků.

Úspěch dezinformačních kampaní o klimatologických změnách, který zasel semínko pochyb o významu vědy, je potenciálně fatální “dysfunkcí ve vnímání pravdy” u neautistických lidí. Chcete vědět, co je úlohou neurodiversity v naší společné budoucnosti? Bez ní nás dost možná žádná nečeká. Do toho, Greto!

Zdroj: Steve Silberman na Twitteru

Author

  • Steve Silberman

    Steve Silberman je cenami ověnčený novinář, jehož články se objevily ve Wired, the New York Times, the New Yorker, the Financial Times, the Boston Globe, the MIT Technology Review, Nature, Salon, Shambhala Sun a v mnohých dalších publikacích. Je autorem knihy NeuroTribes: The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity, kterou známý neurolog Oliver Sacks nazval “širokou a průlomovou historií… prezentovanou s výjímečnou mírou citu a empatie.” Kniha se stala široce uznávaným bestsellerem ve Spojených státech a Spojeném království. Získala ocenění 2015 Samuel Johnson a Books for a Better Life. The New York Times, The Economist, The Financial Times, The Boston Globe, The Independent ji zařadili na přehled Best Books of 2015. Byla přeložena nebo je aktuálně překládána do dalších 15 jazyků.