Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Americká lékařská asociace (AMA) zrušila svou podporu aplikované behaviorální analýzy (ABA).

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Americká lékařská asociace (AMA) zrušila svou podporu aplikované behaviorální analýzy (ABA).

Informaci přinesla nadace Neurodiversity in Business.

Proč AMA zrušila podporu ABA?

ABA je široce používaná intervence pro autistické děti a mladé lidi, jejímž cílem je změnit „problémové“ chování. Toto chování je často přirozeným autistickým způsobem bytí.

Usnesení AMA uvádí několik důvodů, např:

  • Výzkumy spojují ABA s posttraumatickou stresovou poruchou a zvýšeným rizikem sebevražd u autistů.
  • Dětem zařazeným do ABA mohou být upírána základní lidská práva (přístup ke komunikačním zařízením, jídlu atd.).
  • Ukázalo se, že evidence pro účinnost ABA je slabá.

Tato změna znamená, že AMA již neschvaluje ABA přednostně před jinými službami.

Author