Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

ABA a Logopedie

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

ABA a Logopedie

V posledních letech klienti často mluví o tom, že jejich děti se setkávají s Aplikovanou behaviorální analýzou v rámci logopedické péče. Bavíme se o tom, jak prvky tohoto přístupu děti vnímají a jak na ně reagují, ale i o tom, jak s jejich reakcemi pracují logopedi.

Vysvětlit možné dopady ABA například logopedovi, který s dítětem tráví omezený čas, může být obtížné. Pro mnohé logopedy může Aplikovaná behaviorální analýza představovat podpůrný rámec nebo soubor technik, u kterých mohou být přesvědčeni, že jejich klientům pomáhají v rozvoji řečových dovedností. Co je vlastní přidanou hodnotou ABA pro logopedii nevím – představuji si, že se logopedi mohou setkávat s autistickými dětmi častěji než tomu bývalo dříve a snaží se najít informace o tom, jak s nimi vhodným způsobem pracovat.

Osvětou v této oblasti se zabývá například sdružení Therapist Neurodiversity Collective, ve kterém působí mnoho zkušených logopedů. Nabízí přístup k velkému množství informací nejen ke vztahu logopedie a ABA, ale zejména i o tom, jak účinně a s respektujícím způsobem lze v logopedii pracovat s autistickými dětmi.

Přemýšlím o tom, jak hluboké stopy může Aplikovaná behaviorální analýza zanechat v duši dítěte a napadá mě, že možná v budoucnu budu potkávat klienty, kteří budou přicházet s podobnými následky, jako mají dnes ti, kdo v dětství prošli Vojtovou metodou nebo terapií pevným objetím. Když naslouchám jejich pocitům a zážitkům, běhá mi mráz po zádech.

Author